Az egyenlőséghez való jog vizsgálatának döntési modellje az Alkotmánybíróság gyakorlatában¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Kováts Beáta
Absztrakt

Az elemzés célja az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésével kapcsolatos alkotmánybírósági gyakorlatnak, az azzal összefüggésben felmerült vitás kérdéseknek, bizonytalanságoknak a feltérképezése és összefoglalása abból a célból, hogy a jövőben ezek az ügyek egységes szempontrendszer alapján legyenek eldönthetők. A kutatás kifejezetten az Alkotmánybíróság 2012 óta hozott döntéseire – … Tovább

Az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt ugyanazon közhatalmi aktus ellen benyújtott panaszok miatt indult jogvédelmi ügyek összehasonlító értékelése 2. rész

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Sándor Lénárd
I. Az összehasonlító értékelés egyes alapjogok tekintetében megfogalmazható tapasztalatai

A tanulmány második része az előző lapszámban ismertetett, összesített adatok értékelését követően az egyes alapjogok tekintetében megfogalmazható tapasztalatokat veszi szemügyre a „közös ügyek” közötti eloszlási arány sorrendje szerint haladva.

I.1. Az AB és az EJEB véleménynyilvánítási szabadság alapján… Tovább

Életre ítélve

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Lenkovics Barnabás
I. Elmélkedés életről és halálról

A 30 éves magyar rendszerváltás ikonikus intézménye az Alkotmánybíróság, ennek egyik ikonikus határozata a halálbüntetés eltörlése. Nemcsak máig vitatott határozat, de rendkívül inspiráló is: gondolatokat ébreszt, továbbgondolásra késztet. Ezekből kötök egy gondolatcsokrot a határozat 30. születésnapjára. Írásom címe a „Halálra ítélve” fogalmi ellentétpárja, az érem… Tovább

Dr. Bragyova András alkotmánybíróra emlékezünk

| Teljes cikk

with Nincs hozzászólás
Szerző: Turzó Tímea

Ismét elment közülünk a mai jogásztársadalom és a jogtudomány egyik kiemelkedő, meghatározó, rendkívül figyelemre méltó alakja. Csendben, szerényen távozott, amilyen ő maga is volt. A súlyos, ám méltósággal viselt betegsége felülkerekedett, a kiváló elme még számos, papírra kívánkozó gondolatán. Nem maradtunk azonban üres kézzel, életműve a jogtudományi művei mellett alkotmánybírói munkásságában kiteljesedett.… Tovább

Köszöntő a 2019. március 8-án, “Constitutional EUdentity 2019” címmel megrendezett konferencián

| EUdentity 2019

with Nincs hozzászólás
Előadó: Mr. János Áder

Tisztelt Elnök Urak, Miniszter Urak, tisztelt Alkotmánybírák, Hölgyeim és Uraim!

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy Sulyok Tamás elnök úr bekopogtatva hozzám néhány hónappal ezelőtt, nem előadás, még csak nem is nyitóbeszéd, hanem csupán köszöntő megtartására kért fel.

Igaz, még ennek elkészítése is okozott némi fejtörést. Mert ha a téma a nemzeti identitás lenne, viszonylag könnyű helyzetben volnánk. … Tovább

Opening remarks

| EUdentity 2019

with Nincs hozzászólás
Előadó: Mr. Tamás Sulyok

Honorabile President of Hungary Dr János Áder, President of the EU Court of Justice Prof. Dr Koen Lenaerts, and President of the Federal Constitutional Court of Germany Prof. Dr Andreas Voßkuhle, Prof. László Trócsányi, Hungary’s Minister of Justice, esteemed Presidents, Vice presidents and Justices of the Constitutional Courts and Highest Courts, Excellencies, ladies and gentlemen! We are happy to welcome … Tovább

1 6 7 8 9 10 11 12 18