A folyóirat az Alkotmánybíróság és az ORAC Kiadó szakmai együttműködésében jelenik meg.

Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Deli Gergely, Hörcherné Marosi Ildikó, Juhász Imre, Lenkovics Barnabás, Martonyi János, Orbán Endre, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kisné Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Sándor Lénárd, Schanda Balázs, Török Bernát

Főszerkesztő: Zakariás Kinga

Szerkesztők: Naszladi Georgina, Németh Ágnes

Az elektronikus döntvénytár készítői: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Juhász Dorina, Németh Ágnes

Kapcsolattartási cím: abszemle@mkab.hu

Kiadja az ORAC Kiadó Kft. (orac.hu)

Szerkesztőség és kiadó címe:
ORAC Kiadó Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Telefon: (1) 340-2304
E-mail: info@orac.hu

A kiadásért felel: Frank Ádám ügyvezető

Megjelenik: évente két alkalommal

Éves előfizetési díj: 9950 Ft

ISSN 2061-5582

Az Alkotmánybírósági Szemlét – valamint sok más jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.