A folyóirat az Alkotmánybíróság és a HVG-ORAC Kiadó szakmai együttműködésében jelenik meg.

Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Harmathy Attila, Hörcherné Marosi Ildikó, Juhász Imre, Lenkovics Barnabás, Martonyi János, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kirs Eszter, Kisné Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Török Bernát

Főszerkesztő: Deli Gergely

Szerkesztők: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Németh Ágnes, Orbán Endre, Zakariás Kinga

Az elektronikus döntvénytár készítői: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Juhász Dorina, Németh Ágnes, Zakariás Kinga

Kapcsolattartási cím: abszemle@mkab.hu

Kiadja a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. (www.hvgorac.hu)

Szerkesztőség és kiadó címe:
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Telefon: (1) 340-2304
E-mail: info@hvgorac.hu

A kiadásért felel: Frank Ádám ügyvezető

Megjelenik: évente két alkalommal

Éves előfizetési díj: 9950 Ft

ISSN 2061-5582

Az Alkotmánybírósági Szemlét – valamint további 23 jogi szaklapot – olvashatja online a számítógépén is, a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.