A folyóirat az Alkotmánybíróság és a HVG-ORAC Kiadó szakmai együttműködésében jelenik meg.

Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Harmathy Attila, Lenkovics Barnabás, Marosi Ildikó, Martonyi János, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kirs Eszter, Kisné Dr. Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Török Bernát

Főszerkesztő: Deli Gergely

Szerkesztők: Köblös Adél, Németh Ágnes, Orbán Endre

Az elektronikus döntvénytár készítője: Juhász Dorina, Köblös Adél, Lengyel Nóra, Németh Ágnes

Kapcsolattartási cím: abszemle@mkab.hu

 

Kiadja a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. (www.hvgorac.hu)

Szerkesztőség és kiadó címe:
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Telefon: (1) 340-2304
E-mail: info@hvgorac.hu

A kiadásért felel: Frank Ádám ügyvezető

Megjelenik: évente két alkalommal

Éves előfizetési díj: 9950 Ft

ISSN 2061-5582