A tisztességes eljárás és a tisztességes eljáráshoz való jog – jogfilozófiai és nemzetközi jogi megközelítésben

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Tóth J. Zoltán
Absztrakt

Jelen tanulmány a tisztességes eljárás erkölcsi követelményrendszerére, illetve az azon alapuló jogi garanciarendszerre vonatkozó eszme- és jogtörténeti fejlődést tekinti át. Vizsgálja a tisztességes eljárás filozófiai alapjait, e jognak az alkotmányjogi dogmatika rendszerében történő elhelyezkedését, illetve a nemzetközi jogi fejlődést, utóbbi körben röviden kitekintve a tisztességes… Tovább

A magyar Alkotmánybíróság menekültügyi és idegenrendészeti gyakorlata

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Berkes Lilla
Absztrakt

A tanulmány abból a gondolatból indul ki, hogy a migráció a humanitárius kötelezettségek, illetve alkotmányos rendelkezések révén olyan kérdéseket is felvet, amelyeknek lehet és van relevanciájuk egy alkotmánybíróság tevékenységében. Mind az anyagi jogi, mind pedig az eljárásjogi kérdések érinthetnek ugyanis több alapvető jogot – pl. tisztességes eljárás, mozgásszabadság, visszaküldés tilalma… Tovább

A helyi önkormányzatok Alkotmánybíróság előtti jogvédelme az alkotmányjogi panasz jogintézményén keresztül

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Nagy Attila Mihály
Absztrakt

A helyi önkormányzati szervezetrendszer minden demokratikus jogállam egyik alapintézményét képezi, a helyi önkormányzat a közhatalom alkotmányos letéteményeseinek egyike. Ahhoz, hogy valóban letéteményes legyen és maradhasson, alkotmányos garanciákkal kell rendelkeznie. A tanulmány az alkotmányjogi panasz intézményén keresztül vizsgálja, hogy a helyi önkormányzatok jogvédelmének alkotmánybírósági… Tovább

Foreword

| Teljes cikk

with Nincs hozzászólás
Author: Georgina Naszladi

The current issue of the Constitutional Court Review intends to provide an opportunity to publish studies completed in 2023 in the framework of the Comparative Constitutional Law Research Group.

The Comparative Constitutional Law Research Group, established at the National University of Public Service in 2023, aims at enabling researchers to use the European Constitutional Communication Network (ECCN) database… Tovább

Introduction of The European Constitutional Communication Network

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Author: Dóra Horváth

In January 2021 the Hungarian Constitutional Court launched an ambitious project with the aim to encourage the use of foreign jurisprudence in constitutional adjudication by setting up an English-language database of European constitutional court decisions. The European Constitutional Communication Network, ECCN in short, stands for both an online database as well as an international collaboration of eight… Tovább

Freedom of Assembly in Pandemic Times – Practice and Experience¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Author: Lóránt Csink
Abstract

The balance between security and freedom is not permanent: the more you feel your security endangered, the more you are willing to sacrifice freedom. In the latest times this statement was verified; during the pandemic people gave up such a great part of their freedom they would not have believed earlier. How long should security last and where is the point where freedom becomes emphasised again? Using the … Tovább

1 2 3 4 8