A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmére alapított indítványok alkotmánybírósági elbírálása során alkalmazott tesztek

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Kováts Beáta
Absztrakt

Az elemzés az alkotmánybírósági gyakorlat áttekintése útján azt vizsgálja, hogy milyen teszt(ek) alapján kerülnek elbírálásra a tisztességes bírósági eljárás és annak részjogosítványai, illetve a jogorvoslathoz való jog sérelmére alapított indítványok. Kitér a tisztességes eljárás processzuális jellegére, e jog abszolút minőségének a mibenlétére, valamint arra is, hogy ez utóbbi miért vezetett… Tovább

Az Alkotmánybíróság alapjogvédő gyakorlata az Alaptörvény hatályba lépése óta – a számok tükrében

| Teljes cikk

with Nincs hozzászólás
Szerzők: Zakariás Kinga, Németh Ágnes

Absztrakt

Az Alkotmánybírósági Szemle Szerkesztősége 2023 januárjában az Alkotmánybíróság öt munkatársának bevonásával a folyóirat Műhely rovatának keretében kutatást indított. A kutatás első lépésben arra irányult, hogy feltérképezze, melyek az indítványozók által az Alaptörvény hatályba lépése óta (2012 és 2022 között) legnagyobb számban eredményesen hivatkozott Alaptörvényben biztosított jogok.… Tovább

A tulajdonhoz való jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Horváth Dóra
Absztrakt

A tanulmány célja az Alaptörvény XIII. cikkben foglalt tulajdonhoz való jog Alaptörvény hatálybalépését követő alkotmányos gyakorlatának bemutatása, az Alkotmánybíróság gyakorlatában kidolgozott tesztek mentén. A kutatás kitér a köztulajdon alaptörvényi szabályozására, és a korlátozásával összefüggő gyakorlatra is. A tanulmány általános következtetése, hogy az Alkotmánybíróság tulajdonhoz… Tovább

Az építő jövőkép pusztító realizmusa – Szkepszis a fejlődéssel szemben: mesterséges intelligencia¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Einvág Benjámin Máté
Absztrakt

A mesterséges intelligencia alapú alkalmazások az elmúlt időszakban dinamikus fejlődést mutattak, és jelentősen befolyásolják a társadalmi struktúrát. A mesterséges intelligencia fejlődése a jelenkorban evidens és gyakran hivatkozott tény. A digitális technológiák előrehaladása mellett a társadalmak adaptációja és evolúciója elkerülhetetlen. Ugyanakkor ez nem történhet tudatos felügyelet… Tovább

Az egyenlőséghez való jog tesztje az Alkotmánybíróság gyakorlatában¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Kováts Beáta
Absztrakt

Az elemzés központi témája az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésével kapcsolatos egyenlőségi ügyek elbírálására az alkotmánybírósági gyakorlatban kialakított háromlépcsős teszt összefoglalása elsősorban annak érdekében, hogy ezek az ügyek a jövőben még koherensebb módon, egységes szempontrendszer alapján legyenek eldönthetők. Az egyes vizsgálati komponensek részletes bemutatása … Tovább

A véleménynyilvánítási szabadság vizsgálata az Alkotmánybíróság gyakorlatában

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Kováts Beáta
Absztrakt

Az elemzés a bírói döntést érintő szólásszabadsági ügyek vizsgálatára vonatkozóan kialakított háromlépcsős teszt felvázolása révén, annak logikáját követve foglalja rendszerbe az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében biztosított véleménynyilvánításhoz való joggal kapcsolatos, rendkívül szerteágazó alkotmánybírósági gyakorlatot. Kitér a közlés közéleti jellegének meghatározása, valamint… Tovább

1 2 3 4 5