A román Alkotmánybíróság döntése és különvélemények a „házastársfo(r)galom” értékelésével és értelmezésével kapcsolatban avagy „egy családi fotó” elmosódott részletei

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző:
Varga Attila alkotmánybíró, egyetemi docens, Sapientia EMTE, Kolozsvár

Absztrakt

A román Alkotmánybíróság előzetes döntéshozatali eljárás keretében kérdéseket intézett az Európai Unió Bíróságához egy, az azonos neműek házasságának elismerése tárgyában folyó eljárásban. Tekintettel az ügy igencsak érzékeny, a társadalmat megosztó tárgyára, az egyes jogi álláspontok felértékelődnek, és érzékelhetővé válik egy korábban inkább latens módon jelentkező szemléletkülönbség az alkotmányos identitással összefüggésben. Mindez túlmutat a konkrét eset keretein, és újabb kérdéseket vet fel a romániai Alkotmánybíróság szerepéről, saját szerepfelfogásáról. Újraéledhet az aktivizmus vs. textualizmus korántsem lezárt vitája, és ismét előtérbe kerülhet az alkotmányos identitás kérdésköre is.

Kulcsszavak: Coman-ügy, azonos neműek házassága, magánélethez való jog, aktivizmus, textualizmus.

I. Bevezetés

A közelmúltban, elsősorban, a jogászi köztudatban, Coman-ügyként (Coman/Hamilton Ítélet[1], valamint a Coman Határozat révén[2]) ismertté vált, vagy inkább elhíresült jogesetet, a magyar szakmai és a szélesebb közvélemény számára is, alapos részletességgel és igényes tudományossággal, de egyben közérthetően, Sulyok Márton tanulmánya mutatta be.[3]

A tanulmányom címében megfogalmazott utalás Sulyok Márton írására, nem polemikus jellegű vagy indíttatású, hanem a kiegészítésnek azon szándéka által vezérelt, mely nem is annyira az Alkotmánybíróság által hozott határozatra vonatkozik (hiszen ennek elemzése részletes és teljes) hanem két különvélemény ismertetésére, melyek teljesen más megvilágításba helyezik az ügyet és annak jogi megítélését.

Természetesen a különvélemények is, csak az Alkotmánybíróság határozata tükrében kapnak értelmet, relevanciát, ha nem is a joghatás szempontjából, melyet nem fejthetnek ki, hanem a teljesen más megközelítés és következtetések szempontjából, ezáltal rendkívül tanulságosak lehetnek az ügy keretein túlmenően is.

 

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes írást az Alkotmánybírósági Szemle nyomtatott változatában olvashatja el. Előfizetni a folyóiratra itt tud.

 


[1]  Az Európai Unió Bíróságának nagytanácsa 2018. június 5-én, a Coman-ügyben (C-673/16), hozott Ítélete (EU: C:2018:385)

[2] A román Alkotmánybíróság 2018. évi 534. Határozata, megjelent a Hivatalos Közlöny 2018. évi 842. számában

[3]  SULYOK Márton: „Une photo de famille”, Pillanatkép a családi élet és a házastársfogalom Európai Unió Bírósága általi értelmezéséről Európai Tükör 2018/3, 117–131. Tanulmányára a későbbiekben hivatkozok is majd, illetve használom az EUB Ítélet általa használt fordításait, részben pedig a román AB Határozat fordításait is. Ez utóbbi dokumentum esetében saját fordításaim szerint is idézek.