A tisztességes eljárás és a tisztességes eljáráshoz való jog – jogfilozófiai és nemzetközi jogi megközelítésben

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző:
Tóth J. Zoltán egyetemi tanár, KRE ÁJK

Absztrakt

Jelen tanulmány a tisztességes eljárás erkölcsi követelményrendszerére, illetve az azon alapuló jogi garanciarendszerre vonatkozó eszme- és jogtörténeti fejlődést tekinti át. Vizsgálja a tisztességes eljárás filozófiai alapjait, e jognak az alkotmányjogi dogmatika rendszerében történő elhelyezkedését, illetve a nemzetközi jogi fejlődést, utóbbi körben röviden kitekintve a tisztességes eljárás és a jogállamiság fogalmának XXI. századi összekapcsolási kísérleteire is. Megkísérli meghatározni a tisztességes eljárás garanciarendszerének nélkülözhetetlen, lényegi összetevőit is; végkövetkeztetésként pedig a tisztességes eljáráshoz való jogot egy olyan első generációs alanyi alapjogként mutatja be, mely nélkül a szubsztantív alkotmányos jogok érvényesítése sem történhet meg.

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes írást az Alkotmánybírósági Szemle nyomtatott változatában olvashatja el. Előfizetni a folyóiratra itt tud.