A helyi önkormányzatok Alkotmánybíróság előtti jogvédelme az alkotmányjogi panasz jogintézményén keresztül

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző:
Nagy Attila Mihály egyetemi tanársegéd, KRE ÁJK; elnök, Nemzeti Választási Iroda

Absztrakt

A helyi önkormányzati szervezetrendszer minden demokratikus jogállam egyik alapintézményét képezi, a helyi önkormányzat a közhatalom alkotmányos letéteményeseinek egyike. Ahhoz, hogy valóban letéteményes legyen és maradhasson, alkotmányos garanciákkal kell rendelkeznie. A tanulmány az alkotmányjogi panasz intézményén keresztül vizsgálja, hogy a helyi önkormányzatok jogvédelmének alkotmánybírósági gyakorlata hogyan alakult. A kutatás különösen arra a kérdésre keresi a választ, hogy a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény eltérő szabályozása hogyan hatott a gyakorlatra. Az elemzés azt is számba veszi, hogy az Abtv. 2023. évi módosítását követően melyek azok a fő szempontok, amelyeket a helyi önkormányzatok által benyújtott valódi alkotmányjogi panaszok elbírálásakor az Alkotmánybíróságnak érdemes figyelembe vennie.

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes írást az Alkotmánybírósági Szemle nyomtatott változatában olvashatja el. Előfizetni a folyóiratra itt tud.