A tulajdonhoz való jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző:
Horváth Dóra érdemi jogász munkatárs, Alkotmánybíróság

Absztrakt

A tanulmány célja az Alaptörvény XIII. cikkben foglalt tulajdonhoz való jog Alaptörvény hatálybalépését követő alkotmányos gyakorlatának bemutatása, az Alkotmánybíróság gyakorlatában kidolgozott tesztek mentén. A kutatás kitér a köztulajdon alaptörvényi szabályozására, és a korlátozásával összefüggő gyakorlatra is. A tanulmány általános következtetése, hogy az Alkotmánybíróság tulajdonhoz való joggal összefüggő gyakorlatában megszilárdult teszteket következetesen alkalmazza, ugyanakkor az ügyek egyedi sajátosságai miatt a teszt egyes elemeinek vizsgálata eltérő súlyt kaphat, a vizsgálati szempontok köre pedig igen széles, a tulajdonhoz való jog sajátosságai, különösen a védelem konkrét ügyhöz igazodó jellege önmagában is folyamatos kihívás elé állítja az Alkotmánybíróságot a gyakorlat koherenciájának megőrzése terén.

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes írást az Alkotmánybírósági Szemle nyomtatott változatában olvashatja el. Előfizetni a folyóiratra itt tud.