Nekrológ – Dr. Sólyom Lászlóra emlékezünk¹

| Teljes cikk

with Nincs hozzászólás

Életének 82. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után 2023. október 8-án elhunyt Sólyom László, az Alkotmánybíróság és a Magyar Köztársaság volt elnöke, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Sólyom László 1942. január 3-án, Pécsen született, ugyanitt szerezte 1964-ben jogi diplomáját. 1966-tól 1969-ig a jénai egyetemen tanársegédként dolgozott és szerzett doktori címet. Hazatérte után 1983-ig a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetében, 1970–75 között pedig az Országgyűlési Könyvtárban volt tudományos kutató. 1975-ben az állam- és jogtudomány kandidátusa, 1981-ben a tudomány doktora fokozatot szerezte meg. 2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2013-ban rendes tagjává választották.

Sólyom László 1983-tól 1996-ig volt Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének egyetemi tanára. Az 1990-es évek közepén aktívan közreműködött a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának megalapításában, nevéhez fűződik a doktori képzés elindítása.

A 80-as évek elejétől részt vett környezetvédelmi mozgalmakban, köztük a Duna Körben, jelen volt a bős-nagymarosi vízlépcső elleni megmozdulásokon. Egyike volt a Magyar Demokrata Fórum alapító tagjainak, tevékenyen részt vett az Ellenzéki Kerekasztal munkájában.

Az Alkotmánybíróságnak 1989-től helyettes elnöke, 1990 és 1998 között elnöke volt. Alkotmánybíróként és a testület elnökeként döntő szerepe volt a demokratikus jogállam, az alkotmányos jogok védelme és a rendszerváltás utáni magyar alkotmányjog kialakításában.

Az Országgyűlés 2005. június 7-én választotta köztársasági elnökké, hivatalát 2010. augusztus 5-ig töltötte be.

Számos elismerése mellett 1998-ban Humboldt-díjjal, 1999-ben A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjével, 2003-ban Nagy Imre Érdemrenddel, 2005-ben A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje a lánccal, 2013-ban Magyar Szabadságért díjjal tüntették ki.

Az Alkotmánybíróság tagjai és munkatársai Sólyom László személyében gyászolják az Alkotmánybíróság egyik alapítóját és első elnökét, számos nagy jelentőségű alkotmánybírósági határozat előadó alkotmánybíróját, a polgári jog tudós professzorát, a személyiségi és a környezetvédelmi jogok védelmezőjét.

Az Alkotmánybíróság Sólyom Lászlót a saját halottjának tekinti.


[1] A nekrológ az Alkotmánybíróság közleményét tartalmazza: alkotmanybirosag.hu/kozlemeny/elhunyt-solyom-laszlo-az-alkotmanybirosag-volt-elnoke/