Az információszabadság aspektusai: a bíróságok kezelésében lévő adatok, különös tekintettel a tárgyalási jegyzékre

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző:
Rozgonyi-Wurst Katalin adatvédelmi tisztviselő; Budapest Környéki Törvényszék

Absztrakt

Az információszabadság, vagyis a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való alapjog a magyar alkotmányos fejlődés kiemelkedő vívmánya. Azt a méltányolható igényt juttatja érvényre, hogy az állami szervek működésének a polgárok számára átláthatónak, ellenőrizhetőnek kell lennie. Ez az alapjog biztosítja, hogy a közérdekű és közérdekből nyilvános adatot – a törvényes keretek között – bárki szabadon megismerhesse és terjeszthesse.

A bíróságok szerepe az információszabadság érvényesülésének elősegítésében kettős: egyfelől a bíróság mint szervezet maga is köteles biztosítani működésének transzparenciáját, másfelől ítélkezési tevékenysége révén felügyeli a közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylések gyakorlatát.

A tanulmány célja, annak felvillantása, hogy a leggyakoribb adatigénylések során milyen kérdésekkel szembesül a bíróság: mit jelent az, hogy egy adat a bíróság kezelésében van, illetve a tárgyalási jegyzéken szereplő adatok közérdekűnek minősülnek-e.

Kulcsszavak: információszabadság, bíróság, közérdekű adat, ügyszám, tárgyalási jegyzék, bíróság kezelésében lévő adat

 

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes írást az Alkotmánybírósági Szemle nyomtatott változatában olvashatja el. Előfizetni a folyóiratra itt tud.