Az uniós identitás elsőbbsége?¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző:
Ferdinand Weber tudományos munkatárs, Georg-August-Egyetem Göttingen

Absztrakt

Az Európai Unió Bírósága Nagytanácsának a Románia jogállamisági hiányosságairól szóló 2021. de­cember 21-i ítélete kiemeli az uniós jogrend védelmének szükségességét. A körülmények újfent szemléletesen bizonyítják, hogy az uniós jogrendszer gyenge pontja a tagállamok nemzeti igazságszolgáltatási rendszereiben rejlik. Az Európai Unió Bírósága Románia ellen az értékek további erősítésének igényével lép fel, hivatkozva az ország különleges csatlakozási kötelezettségeire. A konkrét ügyön túlmutató jelentőségű az uniós jog feltétlen alkalmazási elsőbbségére vonatkozó indokok első alkalommal történő kiegészítése az uniós joggal összeegyeztethetetlen határozatok figyelmen kívül hagyásának céljából. Ez azonban nem sikerül, mert az ítélet indokolása az integrációs folyamat alkotmányos alapjait és az érintett szereplők sokszínűségét teljesen figyelmen kívül hagyja.

Kulcsszavak: uniós jog elsőbbsége, uniós identitás, alkotmányos identitás, unió pénzügyi érdekei, korrupció, előzetes döntéshozatali eljárás, fegyelmi vétség

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes írást az Alkotmánybírósági Szemle nyomtatott változatában olvashatja el. Előfizetni a folyóiratra itt tud.


[1] Jelen tanulmány az eredetileg német nyelven megjelent tanulmány átdolgozott, magyar nyelvű változata. A tanulmányt fordította: Kozák Kornélia egyetemi tanársegéd, NKE ÁNTK. A német nyelvű tanulmányhoz lásd: Ferdinand WEBER: Die Identität des Unionsrechts im Vorrang, Juristen Zeitung 77 (2022), 292–301. doi.org/10.1628/jz-2022-0091 A Dr. Otto Schmidt Alapítvány a tanulmányra tekintettel 2022 októberében a szerzőnek ítélte a Dr. Otto Schmidt-díjat a jog európaizálódásának és nemzetközivé válásának előmozdítása miatt.