Együttműködő alkotmányosság az Európai Unióban, különös tekintettel a közelmúlt egyes alkotmánybírósági döntéseire¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző:
Kovács György ügyvéd, megbízott oktató; PPKE JÁK

Absztrakt

Öt évtizeden keresztül, az uniós jog tagállami alkotmányokkal szembeni elsődlegességének elvéről folytatott konstruktív és felelősségteljes bíróságok közti párbeszéd nagyban hozzájárult egy demokratikusabb, erőteljes, hatékony, többszintű alapjogvédelmi rendszerrel rendelkező Európai Unió kialakulásához. Öt évtizeden keresztül az Európai Bíróság és a tagállami bíróságok elkerülték, hogy egymás hatásköreit megsértve, nehezen helyrehozható kárt okozzanak az európai integrációs folyamatnak. Az utóbbi években ugyanakkor aggasztó jeleit láttuk annak, hogy egyes tagállami alkotmánybíróságok megkérdőjelezték az uniós jog elsődlegességét, elsősorban a német és a lengyel alkotmánybíróságok részéről születtek ilyen tartalmú döntések. Ahogyan az világossá vált ezen alkotmánybírósági döntések alapján, a tagállami alkotmánybíróságok uniós jog alapján fennálló kötelezettségének a megszegése valójában a tagállam szempontjából sem kifizetődő. A kötelezettségszegés eredményeként ugyanis a tagállami bíróságok és hatóságok kötelesek a tagállami alkotmánybíróság uniós jogot sértő döntését figyelmen kívül hagyni; és – ahogyan az Németország és Lengyelország esetében megfigyelhető volt – az alkotmánybírósági döntések eredményeként kötelezettségszegési eljárás indult az adott tagállamokkal szemben. A helyes megközelítés a fentiekkel szemben, az európai integráció első öt évtizedében kialakult nyílt és közvetlen bíróságok közötti párbeszéd folytatása mindaddig, amíg az ellentmondás feloldásra kerül, annak érdekében, hogy megnyugtató megoldás születhessen a tagállami alkotmányos aggodalmakra. Ez az egyetlen megközelítés felel meg ugyanis az uniós jognak, amelynek a betartását a tagállamok nemzetközi szerződésben vállalták, és amely nemzetközi joggal való összhangot a legtöbb tagállam a nemzeti alkotmány szintjén garantálja.

Kulcsszavak: alkotmányos tolerancia, együttműködő alkotmányosság, alkotmányos identitás, bíróságok közötti párbeszéd, uniós jog elsődlegessége, alkotmányjogi fenntartások, ultra vires, előzetes döntéshozatali eljárás

 

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes írást az Alkotmánybírósági Szemle nyomtatott változatában olvashatja el. Előfizetni a folyóiratra itt tud.