Az utólagos, absztrakt normakontroll-hatáskör szerepe és jelentősége az európai alkotmánybíróságok, valamint az Alkotmánybíróság gyakorlatában

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző:
Manhertz Tamás István bírósági fogalmazó, Fővárosi Törvényszék

Absztrakt

A tanulmány az alkotmánybíróságok egyik legjellegzetesebb, döntően a jogalkotó munkásságához kapcsolódó hatáskört, az utólagos, absztrakt normakontrollt vizsgálja összehasonlító jogi szempontból. Az utólagos, absztrakt normakontroll fogalmának tisztázását követően egyes – kelseni típusú – alkotmánybíróságok gyakorlatát, valamint az irányadó hatásköri és eljárási szabályokat mutatja be, ideértve az indítványozói kör és a testület által vizsgálható normák terjedelmét is. A tanulmány fel kívánja továbbá tárni a magyar Alkotmánybíróság ezen hatáskörének kialakulásához vezető folyamatokat, a testület által kialakított gyakorlatot, ebben a tekintetben különösen az actio popularis jelentőségét, különlegességét kiemelve; rámutat továbbá az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggő paradigmaváltásra, annak következményeire. Mindezek tükrében a munka elsődleges célja a bemutatott nemzetközi példák, valamint a magyar alkotmánybírósági gyakorlat összehasonlítása révén az utólagos, absztrakt normakontroll magyarországi szabályozását érintően egy de lege ferenda javaslat megfogalmazása.

Kulcsszavak: alkotmánybírósági hatáskörök, utólagos (absztrakt) normakontroll, összehasonlító alkotmányjog, actio popularis, magyarországi paradigmaváltás, utólagos (absztrakt) normakontroll terjedelme és jogi korlátai Magyarországon

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes írást az Alkotmánybírósági Szemle nyomtatott változatában olvashatja el. Előfizetni a folyóiratra itt tud.