Legfrissebb cikkek

A tisztességes eljárás és a tisztességes eljáráshoz való jog – jogfilozófiai és nemzetközi jogi megközelítésben
| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Tóth J. Zoltán
Absztrakt

Jelen tanulmány a tisztességes eljárás erkölcsi követelményrendszerére, illetve az azon alapuló jogi garanciarendszerre vonatkozó eszme- és jogtörténeti fejlődést tekinti át. Vizsgálja a tisztességes eljárás filozófiai alapjait, e jognak az alkotmányjogi dogmatika rendszerében történő elhelyezkedését, illetve a nemzetközi jogi fejlődést, utóbbi körben röviden kitekintve a tisztességes… Tovább

A magyar Alkotmánybíróság menekültügyi és idegenrendészeti gyakorlata
| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Berkes Lilla
Absztrakt

A tanulmány abból a gondolatból indul ki, hogy a migráció a humanitárius kötelezettségek, illetve alkotmányos rendelkezések révén olyan kérdéseket is felvet, amelyeknek lehet és van relevanciájuk egy alkotmánybíróság tevékenységében. Mind az anyagi jogi, mind pedig az eljárásjogi kérdések érinthetnek ugyanis több alapvető jogot – pl. tisztességes eljárás, mozgásszabadság, visszaküldés tilalma… Tovább

A helyi önkormányzatok Alkotmánybíróság előtti jogvédelme az alkotmányjogi panasz jogintézményén keresztül
| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Nagy Attila Mihály
Absztrakt

A helyi önkormányzati szervezetrendszer minden demokratikus jogállam egyik alapintézményét képezi, a helyi önkormányzat a közhatalom alkotmányos letéteményeseinek egyike. Ahhoz, hogy valóban letéteményes legyen és maradhasson, alkotmányos garanciákkal kell rendelkeznie. A tanulmány az alkotmányjogi panasz intézményén keresztül vizsgálja, hogy a helyi önkormányzatok jogvédelmének alkotmánybírósági… Tovább

A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmére alapított indítványok alkotmánybírósági elbírálása során alkalmazott tesztek
| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Kováts Beáta
Absztrakt

Az elemzés az alkotmánybírósági gyakorlat áttekintése útján azt vizsgálja, hogy milyen teszt(ek) alapján kerülnek elbírálásra a tisztességes bírósági eljárás és annak részjogosítványai, illetve a jogorvoslathoz való jog sérelmére alapított indítványok. Kitér a tisztességes eljárás processzuális jellegére, e jog abszolút minőségének a mibenlétére, valamint arra is, hogy ez utóbbi miért vezetett… Tovább

Az Alkotmánybíróság alapjogvédő gyakorlata az Alaptörvény hatályba lépése óta – a számok tükrében
| Teljes cikk

with Nincs hozzászólás
Szerzők: Zakariás Kinga, Németh Ágnes

Absztrakt

Az Alkotmánybírósági Szemle Szerkesztősége 2023 januárjában az Alkotmánybíróság öt munkatársának bevonásával a folyóirat Műhely rovatának keretében kutatást indított. A kutatás első lépésben arra irányult, hogy feltérképezze, melyek az indítványozók által az Alaptörvény hatályba lépése óta (2012 és 2022 között) legnagyobb számban eredményesen hivatkozott Alaptörvényben biztosított jogok.… Tovább

A tulajdonhoz való jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában
| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Horváth Dóra
Absztrakt

A tanulmány célja az Alaptörvény XIII. cikkben foglalt tulajdonhoz való jog Alaptörvény hatálybalépését követő alkotmányos gyakorlatának bemutatása, az Alkotmánybíróság gyakorlatában kidolgozott tesztek mentén. A kutatás kitér a köztulajdon alaptörvényi szabályozására, és a korlátozásával összefüggő gyakorlatra is. A tanulmány általános következtetése, hogy az Alkotmánybíróság tulajdonhoz… Tovább

Nekrológ – Dr. Sólyom Lászlóra emlékezünk¹
| Teljes cikk

with Nincs hozzászólás

Életének 82. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után 2023. október 8-án elhunyt Sólyom László, az Alkotmánybíróság és a Magyar Köztársaság volt elnöke, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Sólyom László 1942. január 3-án, Pécsen született, ugyanitt szerezte 1964-ben jogi diplomáját. 1966-tól 1969-ig a jénai egyetemen tanársegédként dolgozott és szerzett doktori címet. Hazatérte után… Tovább

Az építő jövőkép pusztító realizmusa – Szkepszis a fejlődéssel szemben: mesterséges intelligencia¹
| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Einvág Benjámin Máté
Absztrakt

A mesterséges intelligencia alapú alkalmazások az elmúlt időszakban dinamikus fejlődést mutattak, és jelentősen befolyásolják a társadalmi struktúrát. A mesterséges intelligencia fejlődése a jelenkorban evidens és gyakran hivatkozott tény. A digitális technológiák előrehaladása mellett a társadalmak adaptációja és evolúciója elkerülhetetlen. Ugyanakkor ez nem történhet tudatos felügyelet… Tovább

Az alkotmánybírósági törvény kommentárja című kötetről, különös figyelemmel a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatára
| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Szemesi Sándor
I. Bevezető gondolatok

A Zakariás Kinga szerkesztésében megjelent, „Az alkotmánybírósági törvény kommentárja” címet viselő kiadvány hiánypótló jellegéhez aligha férhet kétség. Mintegy 10 évvel az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény hatálybalépése után igazán időszerű volt egy ilyen kiadvány megjelentetése: az eltelt mintegy egy évtized alatt már kialakultak az Alkotmánybíróság eljárásának… Tovább

Foreword
| Teljes cikk

with Nincs hozzászólás
Author: Georgina Naszladi

The current issue of the Constitutional Court Review intends to provide an opportunity to publish studies completed in 2023 in the framework of the Comparative Constitutional Law Research Group.

The Comparative Constitutional Law Research Group, established at the National University of Public Service in 2023, aims at enabling researchers to use the European Constitutional Communication Network (ECCN) database… Tovább

„Fejjel magasb mindenkinél” – búcsú Sólyom Lászlótól
| Teljes cikk

with Nincs hozzászólás
Szerző: Schanda Balázs

Sólyom László személye nehezen helyezhető el abban a koordináta-rendszerben, értelmezési mezőben, amit akár a közélet, akár a jogtudomány kijelöl – és nem csak azért, mert más módon, mint Szent László király, de ő is „fejjel magasb mindenkinél”. Az 1990-es évek elején, egyetemi óráin találkozhattam először vele. Különleges tekintélye volt, és ez a tekintély nem közjogi tisztségéből fakadt, hanem személyisége… Tovább

„A betű öl, a szellem éltet” – búcsú Sólyom Lászlótól
| Teljes cikk

with Nincs hozzászólás
Szerző: Paczolay Péter

Sólyom László megújította a polgári jog tudományát, a magyarországi környezetvédelem egyik úttörője volt, majd államfőként is elévülhetetlen érdemeket szerzett az emberi jogok és a jogállamiság védelme terén. Ehelyütt az alkotmánybíróra szeretnék emlékezni, akinek korszakos szerepe volt a magyar alkotmánybíráskodás kialakításában és nemzetközi hírűvé tételében.

Az amerikai alkotmánytörténetből … Tovább

Döntvénytár letöltése PDF formátumban