Gondolatok az Emberi jogi enciklopédia margójára¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző:
Szalayné Sándor Erzsébet biztoshelyettes, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala; egyetemi tanár, PTE–ÁJK

Lamm Vanda (szerk.): Emberi jogi enciklopédia.
HVG-ORAC, Budapest 2018, 1–747. pp.

A szerkesztő és a szerzők hatalmas feladatba fogtak, amikor az emberi jogok enciklopédikus összefoglalására vállalkoztak: a mű koncepciójának kialakítása, a végtelennek tűnő matéria válogatása, a szócikkek, illetve tanulmányok megírása, szerkesztése, a szerzők munkájának összehangolása nem véletlenül tiszteletet parancsoló. Ennek a nem mindennapi szakmai-szellemi teljesítménynek az elkészülte minden bizonnyal rengeteg türelmet igényelt a szerkesztőbizottságtól is, de legfőképpen – meggyőződésem – Lamm Vanda professzor asszonytól, az enciklopédia kezdeményezőjétől és szerkesztőjétől. A hatvanhét szerző százkét tanulmánya a tartalom hasznosságán túl reprezentatív képet is ad a mai magyar jogtudományban jelenlévő szakmai potenciál meghatározó részéről. A kötet alkalmat ad arra, hogy az érdeklődő, jogász vagy éppen nem-jogász szakmai hátterű olvasó tudományos igényű, megbízható alapismereteket szerezzen a legfontosabb emberi jogi intézményekről, fogalmakról, dokumentumokról, az emberi jogi jogfejlődés egyes korszakairól. A szócikkek, illetve a tanulmányok belső szerkezetét – nemzetközi jogászként – csak helyeselni tudom: a legtöbb tanulmány a nemzetközi jogi keretek és bírói gyakorlat ismertetése után a hazai szabályozás és megvalósítás jogi és intézményi rendjét mutatja be.

Gratulálok az enciklopédia elkészítését kezdeményező Lamm Vanda professzor asszonynak, a tanulmányok színvonalas elkészítéséért a szerzőknek, a szerkesztő bizottság tagjainak, a lektoroknak: személyük és szakmai integritásuk garancia – és természetesen gratulálok a kiadónak, amiért felvállalta a kötet megjelentetését. A digitális világ korában élünk ugyan – és mégis: megnyugtató dolog fizikai értelemben is kézbe venni egy színvonalas, megbízható információ-forrást, amely további gondolkodásra, további kutatásra serkenthet, hiszen a műfaja: enciklopédia is azt ígéri, hogy bevezeti az olvasót egy-egy jogintézmény, fogalom, folyamat alapvető szerkezeti és működési elveibe, elemeibe és néhány példa segítségével kijelöli a további, részletesebb információ irányába való haladást és keresgélést.

 

Ön itt egy cikkrészletet talál. A teljes írást az Alkotmánybírósági Szemle nyomtatott változatában olvashatja el. Előfizetni a folyóiratra itt tud.


[1] Jelen recenzió a 2019. február 22-i könyvbemutatón elhangzott előadás írott változata.