Constitutional dilemmas on the publicity of civil proceedings in the COVID period¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Author: Krisztian Villám
Abstract

The Constitutional Court considers the right to a public trial to be part of the right to a fair trial. The right to an oral and public hearing is not absolute. It does not follow from the right to a public hearing that a court may only determine a party’s rights and obligations in a hearing. The principles of trial, orality and impartiality are fundamental principles of civil procedure. However, the fact that the… Tovább

Constitutional Court roles and pathways on asylum issues in Central and Eastern Europe¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Author: Lilla Berkes
Abstract

This study focuses on the question whether, while the current European human rights protection system is based on multilevel protection of human rights, there is a role for constitutional courts in the asylum field. It is clear that the national courts are the ones that decide on the substantive and procedural issues that arise, and ultimately it is the European Court of Human Rights that sets human rights … Tovább

The Fundamental Law rules on expulsion and asylum in the light of the crises¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Author: Ádám Varga
Abstract

The migration crisis of recent years and the war in the vicinity of Hungary have focused more attention than ever before on the constitutional rules on migration and asylum. Of these rules, the regulations of the Fundamental Law naturally have the highest priority, as the entire institutional system in Hungary is based on these provisions. Article XIV of the Fundamental Law contains rules on entry into and… Tovább

Az alkotmány/bíráskodás potenciálja az üzleti szféra okozta emberi jogsérelmekkel szemben

| Teljes cikk

with Nincs hozzászólás
Szerző: Chronowski Nóra

Absztrakt

Az alapvető jogok történetileg és funkcionálisan vertikális alapjogi jogviszonyokban érvényesültek. Mindazonáltal az üzleti élet és a gazdaság fejlődése azzal járt, hogy fel kellett ismerni: nem csupán az állam (szervei) okozhatnak alapjogsértést, vagyis korlátozhatják igazolatlanul, a szükséges és arányos mértéket túllépve a jogokat. Az üzleti élet szereplői, az egyénnel szemben erőfölényben… Tovább

Az arányossági teszt funkciói a nemzetközi szakirodalmi diskurzusban

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
Absztrakt

A tanulmány azt a kérdést vizsgálja, hogy milyen funkciók társíthatók az arányossági teszthez. A szakirodalomban általánosan elfogadott nézet szerint az arányossági teszt elsődleges funkciója – más alapjogi tesztekhez hasonlóan – az alapjog-korlátozás igazolása. Az evidenciaként ható megállapítást ugyanakkor olyan jellemzők támasztják alá, amelyek részletesebb, egymásra tekintettel lévő… Tovább

Az egyenlőséghez való jog tesztje az Alkotmánybíróság gyakorlatában¹

| Cikkrészlet

with Nincs hozzászólás
Szerző: Kováts Beáta
Absztrakt

Az elemzés központi témája az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésével kapcsolatos egyenlőségi ügyek elbírálására az alkotmánybírósági gyakorlatban kialakított háromlépcsős teszt összefoglalása elsősorban annak érdekében, hogy ezek az ügyek a jövőben még koherensebb módon, egységes szempontrendszer alapján legyenek eldönthetők. Az egyes vizsgálati komponensek részletes bemutatása … Tovább

1 2 3 4 5